Thông báo kết quả Hội nghị thương mại ngành đường mía niên vụ 2016/2017

Thông báo kết quả Hội nghị thương mại ngành đường mía niên vụ 2016/2017 (19-01-2017)

Ngày 29 tháng 12 năm 2016 tại  TP.HCM, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thương mại ngành đường mía niên vụ 2016/2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dùng đường làm nguyên liệu, doanh nghiệp thương mại đường, doanh nghiệp sản xuất đường và một số cơ quan thông tin báo chí. 

Thông báo kết quả Hội nghị thương mại ngành đường mía niên vụ 2016/2017
Thông báo kết quả Hội nghị thương mại ngành đường mía niên vụ 2016/2017 (19-01-2017)

Ngày 29 tháng 12 năm 2016 tại  TP.HCM, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thương mại ngành đường mía niên vụ 2016/2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dùng đường làm nguyên liệu, doanh nghiệp thương mại đường, doanh nghiệp sản xuất đường và một số cơ quan thông tin báo chí. 

Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(20/01/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '7 530.40 -0.30 6905
May '7 535.00 +0.30 4538
Aug '7 531.70 +1.10 1348
Oct '7 515.20 +1.40 667
Dec '7 508.00 +2.50 188
New York No 11
(20/01/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '7 20.18 0 59753
May '7 20.22 0 32227
Jul '7 19.93 +0.05 18449
Oct '7 19.70 +0.13 8042
1 '18 19.59 +0.19 4019
New York No 16
(20/01/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '7 29.65 +0.25 366
May '7 29.85 +0.22 32
Jul '7 29.62 +0.55 141
Sep '7 29.61 +0.67 466
Nov '7 28.35 -0.11 2

Thống kê truy cập

Online: 4 Lượt truy cập: 81022
Design by ISP