Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(06/12/2016)
Symbol Last Chg Vol
Mar '7 519.90 +13.30 5593
May '7 513.00 +12.30 1618
Aug '7 502.00 +10.30 1161
Oct '7 485.70 +7.50 479
Dec '7 476.60 +4.70 244
New York No 11
(06/12/2016)
Symbol Last Chg Vol
Mar '7 19.51 +0.57 80740
May '7 18.98 +0.50 28473
Jul '7 18.45 +0.41 22156
Oct '7 18.17 +0.32 12969
1 '18 18.07 +0.20 7358
New York No 16
(06/12/2016)
Symbol Last Chg Vol
Jan '7 29.21 +0.28 0
Mar '7 29.21 +0.28 73
May '7 29.30 +0.30 71
Jul '7 28.42 +0.21 95
Sep '7 28.36 +0.21 0

Thống kê truy cập

Online: 3 Lượt truy cập: 60509
Design by ISP