Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(25/05/2017)
Symbol Last Chg Vol
Aug '7 450.90 -0.50 3361
Oct '7 436.60 -0.10 1025
Dec '7 436.90 +0.50 538
Mar '18 439.90 +1.00 365
May '18 442.70 +1.00 202
New York No 11
(25/05/2017)
Symbol Last Chg Vol
Jul '7 15.66 -0.01 45303
Oct '7 15.96 +0.02 26707
1 '18 16.54 +0.02 13067
1 '18 16.42 +0.02 3545
1 '18 16.35 +0.02 1626
New York No 16
(25/05/2017)
Symbol Last Chg Vol
Jul '7 28.04 -0.01 139
Sep '7 28.05 0 123
Nov '7 28.05 0 2
Jan '18 27.16 +0.07 100
Mar '18 27.27 -0.01 40

Thống kê truy cập

Online: 4 Lượt truy cập: 162190
Design by ISP