Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(21/10/2016)
Symbol Last Chg Vol
Dec '6 593.40 0 3482
Mar '7 590.00 0 1980
May '7 582.50 0 415
Aug '7 567.90 0 142
Oct '7 548.10 0 896
New York No 11
(21/10/2016)
Symbol Last Chg Vol
Mar '7 22.71 +0.09 31155
May '7 22.07 +0.08 11377
Jul '7 21.37 +0.07 6751
Oct '7 20.84 +0.07 4314
1 '18 20.50 +0.07 1070
New York No 16
(21/10/2016)
Symbol Last Chg Vol
Jan '7 28.50 0 35
Mar '7 28.02 +0.02 1
May '7 28.02 +0.02 0
Jul '7 27.81 -0.14 0
Sep '7 27.72 -0.23 0

Thống kê truy cập

Online: 2 Lượt truy cập: 35855
Design by ISP