20 năm, diện tích cây trồng GMO toàn cầu tăng 110 lần
20 năm, diện tích cây trồng GMO toàn cầu tăng 110 lần (24-06-2017)

(TBKTSG Online) – Cây trồng biến đổi gen (GMO) được trồng lần đầu vào năm 1996 và sau 20 năm diện tích canh tác toàn cầu đã đạt 185,1 triệu héc ta, tăng 110 lần. Thời gian tới, diện tích trồng GMO có thể tiếp tục tăng do một số nước có kế hoạch trồng thêm mía GMO, trong đó có Indonesia. Việt Nam cũng ở trong xu thế tăng diện tích trồng GMO.

Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(20/07/2017)
Symbol Last Chg Vol
Oct '10 395.50 -3.10 3181
Dec '10 396.70 -3.00 869
Mar '10 403.90 -2.50 404
May '10 409.20 -1.60 23
Aug '10 413.70 -1.00 104
New York No 11
(20/07/2017)
Symbol Last Chg Vol
Oct '10 14.41 -0.09 36782
Mar '10 15.15 -0.06 17549
May '10 15.26 -0.03 8259
Jul '10 15.35 0 4868
Oct '10 15.60 +0.03 1264
New York No 16
(20/07/2017)
Symbol Last Chg Vol
Aug '10 26.95 +0.01 20
Aug '10 26.93 -0.07 308
Jan '10 26.43 +0.16 206
Mar '10 26.43 +0.20 186
May '10 26.63 0 0

Thống kê truy cập

Online: 7 Lượt truy cập: 209330
Design by ISP