Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 8/2017

Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 8/2017 (13-09-2017)

Chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và đường thô (the diferential between“the ISO white sugar price index” and “the ISA daily price”) đã giảm từ 74,00 USD/tấn xuống 63,30 USD/tấn trong tháng 8. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2015, có thể do thị trường được dự báo EU sẽ xuất khẩu nhiều đường trong niên vụ 2017/18. Trước đây, chênh lệch danh nghĩa thấp nhất là vào tháng 7/2014 (55,48 USD/tấn).

Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 8/2017
Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 8/2017 (13-09-2017)

Chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và đường thô (the diferential between“the ISO white sugar price index” and “the ISA daily price”) đã giảm từ 74,00 USD/tấn xuống 63,30 USD/tấn trong tháng 8. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2015, có thể do thị trường được dự báo EU sẽ xuất khẩu nhiều đường trong niên vụ 2017/18. Trước đây, chênh lệch danh nghĩa thấp nhất là vào tháng 7/2014 (55,48 USD/tấn).

Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(20/09/2017)
Symbol Last Chg Vol
Dec '10 371.00 +6.00 4807
Mar '10 379.60 +4.60 3202
May '10 390.30 +4.80 609
Aug '10 399.50 +5.00 191
Oct '10 405.50 +5.10 139
New York No 11
(20/09/2017)
Symbol Last Chg Vol
Oct '10 14.07 +0.31 58366
Mar '10 14.70 +0.33 68423
May '10 14.85 +0.33 13539
Jul '10 15.05 +0.32 3859
Oct '10 15.40 +0.30 1587
New York No 16
(20/09/2017)
Symbol Last Chg Vol
Aug '10 27.12 +0.03 1076
Jan '10 26.81 0 0
Mar '10 26.81 0 0
May '10 26.76 0 0
Jul '10 26.88 0 0

Thống kê truy cập

Online: 5 Lượt truy cập: 258750
Design by ISP