Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế - Agroviet 2016
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế - Agroviet 2016 (13-07-2016)

Tiếp nối thành công của Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 15, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tiếp tục tổ chức Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế - Agroviet 2016 từ ngày 11 – 15 tháng 11 năm 2016.

Trao đổi liên kết

Giá đường thế giới

London No 5
(24/08/2016)
Symbol Last Chg Vol
Oct '6 529.90 -12.20 6692
Dec '6 538.60 -11.00 3436
Mar '7 543.70 -10.70 960
May '7 536.20 -9.90 285
Aug '7 526.90 -9.20 159
New York No 11
(23/08/2016)
Symbol Last Chg Vol
Oct '6 20.73 +0.31 50539
Mar '7 21.16 +0.28 25354
May '7 20.53 +0.19 11623
Jul '7 19.89 +0.10 5039
Oct '7 19.54 +0.05 2562
New York No 16
(23/08/2016)
Symbol Last Chg Vol
Nov '6 28.68 -0.09 0
Jan '7 27.51 +0.13 0
Mar '7 27.06 +0.01 1
May '7 27.10 0 0
Jul '7 27.13 +0.08 89

Thống kê truy cập

Online: 2 Lượt truy cập: 7504
Design by ISP