HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI (PHẦN 2)

26-02-2016

Phần 2

HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NHIỆM KỲ II (8/2003 – 6/2007)

 

1. Nội dung các chương trình công tác:

Đến vụ 2003-2004 sản lượng đường công nghiệp đạt mức cao nhất: 1.069.527 tấn. Nhưng trong niên vụ 2002-2003, do giá đường thế giới và trong nước xuống thấp kỷ lục trong hơn 10 năm qua, nhiều NMĐ thua lỗ nặng, một số NMĐ sau vụ này phải dừng sản xuất. Đẩy mạnh hợp tác trong nội bộ Hiệp hội và với các cơ quan chức năng của Nhà nước để giải quyết khó khăn tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là những vấn đề được quan tâm, nhất là trong điều kiện nước ta chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Năm chương trình công tác của nhiệm kỳ 2 là:

Bám sát, đề nghị Chính phủ giải quyết dứt điểm những khó khăn tài chính tồn đọng của các Cty/NMĐ, đồng thời tham gia xây dựng đề án về quản lý và điều tiết sản xuất -  thị trường mía đường.

Hợp tác, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong việc xây dựng vùng nguyên liệu mía có năng suất cao, chất lượng tốt. Đồng thời kiến nghị với các địa phương quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng mía.

Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong việc nâng cao trình độ công nghệ của các NMĐ.

Hợp tác tiêu thụ sản phẩm.

Kiện toàn, xây dựng và phát triển tổ chức Hiệp hội.

 

2. Tình hình thực hiện các chương trình công tác:

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2 đã đánh giá việc thực hiện các chương trình trên như sau:

2.1. Chương trình giải quyết khó khăn tài chính và xây dựng đề án quản lý, điều tiết sản xuất - thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh:

Hiệp hội đã liên tục bám sát, đề nghị và đến tháng 9/2003 có văn bản đề án về các giải pháp cụ thể. Trên cơ sơ sở đề nghị của Hiệp hội và ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 4/3/2004 về tổ chức lại sản xuất và giải quyết khó khăn tài chính cho các NMĐ.

Trong quá trình thực hiện có một số khó khăn, vướng mắc Hiệp hội đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ giữa các thành viên và kịp thời phản ảnh với Chính phủ và các Bộ, ngành.

Thực hiện Quyết định 28/2004/QĐ-TTg  đến cuối nhiệm kỳ 2 của Hiệp hội đã có 7 NMĐ ngừng hoạt động (Việt Trì, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Thuận, Bình Dương, Trị An và Kiên Giang), 5 NMĐ đang trong quá trình chuyển đổi (Sơn La, Kon Tum, Trà Vinh, Sóc Trăng, Thới Bình), các NMĐ khác thuộc vốn  Nhà nước đều đã được cổ phần hoá.

Nhờ tổ chức lại sản xuất và xử lý tồn đọng tài chính trong thời kỳ xây dựng ban đầu theo QĐ 28 ngành mía đường Việt Nam đã có bước chuyển biến mới, sản xuất kinh doanh có lãi và nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước: năm 2004: 30/37 NMĐ có lãi 346,195 tỷ đồng; năm 2005: 32/37 NMĐ có lãi 622,275 tỷ đồng; năm 2006: 33/36 NMĐ có lãi 616,800 tỷ đồng . Nộp ngân sách Nhà nước năm 2004: 307,541 tỷ đồng, năm 2005: 393,934 tỷ đồng, năm 2006: 553,749 tỷ đồng.

2.2.Chương trình phát triển mía:

Nhận thức rõ tầm quan trọng sống còn của nguyên liệu mía đối với các NMĐ, Hiệp hội thường xuyên kiến nghị với Bộ Nông nghiệp & PTNT, các cấp chính quyền địa phương quan tâm xây dựng quy hoạch vùng mía cung cấp nguyên liệu cho các NMĐ. Đồng thời thường xuyên khuyến cáo và động viên các Cty/NMĐ bằng mọi giải pháp triển khai xây dựng quy hoạch và có các biện pháp, chính sách đầu tư xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu mía bảo đảm cho các NMĐ chạy hết công suất. Các Cty/NMĐ đã cố gắng đầu tư hỗ trợ nông dân (về tiền vốn, công cầy bừa, khai hoang, giống mía, thuốc trừ sâu, chống hạn v.v...) và ký hợp đồng thu mua mía theo QĐ 80/2002/QĐ-TTg. Một số Cty/NMĐ xúc tiến hợp đồng nhập khẩu máy thu hoạch và bốc mía.

Tuy vậy công tác nguyên liệu còn rất hạn chế. Năng suất mía khoảng 50 tấn/ha, chữ đường 9-10 CCS. Riêng ĐBSCL đạt tới 80 – 100 tấn/ha, nhưng chữ đường thấp, không ít trường hợp chỉ 6 – 7 CCS.

Nguyên nhân của tình trạng năng suất và chất lượng mía như trên là:

Thời tiết diễn biến phức tạp (khô hạn và bão lũ).

Giống mía: giống mía hiện có là của 10 năm trước. Thiếu sự quan tâm của Nhà nước Trung ương và địa phương. Chưa có chương trình quốc gia về giống mía.

Thuỷ lợi : chỉ mới có 10% diện tích mía được tưới.

Kỹ thuật thâm canh (làm đất, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh) chưa được quan tâm đầy đủ

Cơ giới hoá khâu thu hoạch mía chưa được triển khai.

Chính sách đối với người trồng mía: chưa thoả đáng. Còn nhiều trường hợp, nhất là ở ĐBSCL và Miền Trung – Tây Nguyên còn tình trạng mua mía theo giá trôi nổi trên thị trường, không có bảo hiểm…

Việc kích giá tranh mua mía không lành mạnh dẫn đến ép cả mía non, làm giảm sản lượng và chất lượng mía thu hoạch.

2.3. Chương trình nâng cao trình độ công nghệ sản xuất:

Với sự động viên khuyến khích của Hiệp hội các Cty/ NMĐ đã chủ động liên hệ với nhau hoặc thông qua Hiệp hội nhờ đơn vị bạn tạo điều kiện học tập giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng lực ép mía, hiệu suất tổng thu hồi, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm năng lượng, hạ thấp chi phí trong sản xuất suất. Cty MĐ Sơn La đã cử nhiều đoàn cán bộ và công nhân đến học tập, trao đổi kinh nghiệm ở các Cty CP MĐ Lam Sơn, Bình Định, Quảng Ngãi và mời Đoàn cán bộ công nhân kỹ thuật Lam Sơn lên giúp đỡ vụ 2004/2005. Cty CP Đường Sơn Dương cử Đoàn công tác vào nghiên cứu, học tập tại Cty CP MĐ La Ngà. Cty CP MĐ Sông Con mời các thầy giáo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về giúp đỡ nâng cao trình độ công nghệ sản xuất v.v…

2.4. Chương trình hợp tác tiêu thụ sản phẩm:

Để hỗ trợ các Cty/NMĐ có khó khăn về vốn, hạn chế việc bán đường ồ ạt dưới giá thành như trong vụ 03/04 và 04/05 Hiệp hội đã tích cực bàn biện pháp tháo gỡ bằng cách vân động các Cty thương mại thành viên Hiệp hội hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất hợp lý và không mua “đường non” thiệt hại cho các nhà sản xuất.

Hai năm 2005, 2006 sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, Hiệp hội đã liên tục có văn bản với Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Thương mại và Thủ tướng Chính phủ đề xuất giải pháp, trong đó kiến nghị việc nhập khẩu đường cần có tổ chức và có kế hoạch với sự tham gia ý kiến của Hiệp hội để vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng vừa bảo hộ lợi ích chính đáng của ngành mía đường trong nước. Do vậy Bộ Thương mại đã có cuộc họp với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Bộ Kế hoạch & Đầu tư để thống nhất phương án quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2006 và sau đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo đó Bộ Thương mại đề nghị Chính phủ giao cho Bộ này cấp giấy phép nhập khẩu đường cho các đối tượng sau đây:

Giấy phép nhập khẩu đường thô làm nguyên liệu cho các NMĐ để luyện đường theo số lượng, thời hạn do Bộ NN&PTNT đề nghị sau khi trao đổi với HHMĐVN. Số lượng giao cho đối tượng này chiếm khoảng 30% tổng lượng đường được nhập khẩu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giấy phép nhập khẩu đường mía các loại cho sản xuất của các doanh nghiệp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất theo số lượng, thời hạn do Bộ Công nghiệp đề nghị. Số lượng giao cho đối tượng này chiếm khoảng 30% tổng lượng đường được nhập khẩu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giấy phép nhập khẩu đường mía các loại cho nhu cầu kinh doanh của một số doanh nghiệp thương mại đầu mối do Bộ Thương mại chỉ định với số lượng giao khoảng 30% tổng lượng đường được nhập khẩu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng đầu mối hạn chế theo tiêu chí và phân bổ theo vùng, miền.

Số còn lại 10% tổng lượng đường được nhập khẩu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để dự phòng nhằm can thiệp thị trường khi có biến động bất thường.

Cho phép nhập khẩu đường để sản xuất hàng xuất khẩu, gia công xuất khẩu cho nước ngoài không cần có giấy phép của Bộ Thương mại. Thủ tục nhập khẩu, thanh quyết toán giải quyết tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

Từ tháng 6/06 tình hình thị trường diễn biến phức tạp, giá đường và giá mía chao đảo, bất lợi cho NMĐ và người trồng mía, Hiệp hội đã cử một số Cty thành viên như Cty CP Đường Quảng Ngãi, Cty CP Công nghệ Thực phẩm Sài Gòn theo dõi sát tình hình đường nhập lậu qua biên giới Tây Nam và cửa khẩu Lao Bảo. Hiệp hội đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của Nhà nước tăng cường chống buôn lậu qua biên giới. Để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm chiếm lĩnh thị trường và giữ giá hợp lý đối phó với đường nhập lậu, trong vòng 7 tháng Hiệp hội tổ chức tới 5 Hội nghi Toàn thể hội viên: 1/7/06 tại Quảng Ngãi, 20/10/06 tại Phụng Hiệp, 8/12/06 tại Tp HCM và 28/12/06 tại Tp HCM (riêng cho phía Nam), 27/1/07 tại Hà Nội…

2.5. Chương trình kiện toàn và phát triển Hiệp hội:

Các Vùng và Tiểu vùng nhìn chung giữ được nếp sinh hoạt đầu vụ sản xuất để thống nhất ngày vào vụ, phương thức hợp tác thu mua mía và giá bán đường. Những vấn đề lộn xộn nảy sinh trong việc tổ chức thu mua mía các Vùng và Tiểu vùng đã có những cuộc họp để giải quyết.

Để tăng cường thu thập thông tin và thực hiện việc giao lưu quốc tế, Hiệp hội đã tổ chức các đoàn tham dự Hội nghị Quốc tế Đường Châu Á tại Tp HCM ngày 24-25/9/2003 (Hiệp hội đồng tổ chức), tại Kuala Lampur ngày 27-28/5/2004 và Hội nghị Đường Quốc tế tại Thái Lan ngày 8-9//12/2004.

Đáng lưu ý là để chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế Hiệp hội đã tổ chức 2 cuộc hội thảo: Hội thảo về cơ hội và thách thức đối với ngành mía đường nước ta khi hội nhập (tại Hà Nội, ngày 24/8/2005) và Hội thảo về những tác động của lộ trình giảm thuế nhập khẩu đối với ngành mía đường Việt Nam (tại Hà Nội, ngày 10/11/2005). Hai hội thảo này đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng đánh giá thực trạng ngành mía đường nước ta và các vấn đề cần giải quyết để nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

Về phát triển Hiệp hội, trong nhiệm kỳ 2 kết nạp thêm 3 Cty, nhưng đối với  nông dân trồng mía thì vẫn chưa kết nạp được ai, tuy Hiệp hội từng đề nghị các hội viên quan tâm vận động và giới thiệu./.

 

--------------------------
Ban Quản trị Website HH

Các tin khác

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 132

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 134

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 136

Thống kê truy cập

Online: 9 Lượt truy cập: 634963
Design by ISP