QUY TRÌNH KẾT NẠP HỘI VIÊN

26-02-2016

 

I. MỤC ĐÍCH

  • Xác định trình tự tiến hành kết nạp hội viên mới và khai trừ thành viên khỏi Hiệp hội.

  • Tạo thuận lợi cho công tác tư vấn hỗ trợ công ty, đơn vị, cá nhân và các tổ chức có nguyên vọng gia nhập Hiệp Hội.

  • Là cơ sở để VPHH theo dõi tiến độ xử lý thông tin và thực hiện kịp tiến độ công việc.

  • Là cơ sở để cá nhân, tổ chức có nguyện vọng theo kết quả xét kết nạp gia nhập Hiệp Hội.

 

II. TIÊU CHÍ KẾT NẠP HỘI VIÊN

Căn cứ theo Điều 6 - Điều Lệ Hiệp Hội Mía Đường Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhận thuộc một trong các nhóm sau đây có thể gia nhập Hiệp Hội Mía Đường Việt Nam:

  • Doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế của Việt Nam có tư cách pháp nhân, trong các lĩnh vực sản xuất nguyên liệu, chế biến, kinh doanh, dịch vụ ngành mía đường.

  • Doanh nghiệp, doanh nhân, nhà quản lý, nhà khoa học đã hoặc đang hoạt động có uy tín trong ngành mía đường Việt Nam và thế giới.

 

 III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC KẾT NẠP HỘI VIÊN

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký gia nhập phải trải qua trình tự thủ tục như sau: 

---------------------------------------
Ban Quản trị Website HH

Các tin khác

Giá đường thế giới

London No 5
(19/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 356.60 +8.30 8690
Aug '10 352.30 +6.20 4645
Oct '10 353.00 +6.00 1087
Dec '10 359.50 +6.10 378
Mar '10 367.90 +6.10 161
New York No 11
(19/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 12.89 +0.24 86809
Jul '10 13.05 +0.20 38874
Oct '10 13.40 +0.17 25425
Mar '10 14.37 +0.20 16705
May '10 14.51 +0.20 3970
New York No 16
(19/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 24.80 +0.20 0
Jul '10 25.68 +0.43 1
Sep '10 25.62 +0.04 5
Nov '10 25.74 0 0
Jan '10 26.12 0 0

Thống kê truy cập

Online: 6 Lượt truy cập: 411486
Design by ISP