TỔ CHỨC HIỆP HỘI

26-02-2016

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2. LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI

BAN THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI
1

Phạm Quốc Doanh

Ủy viên Ban Thường Trực
Chủ tịch HHMĐVN
2 Đỗ Thành Liêm
TGĐ Công ty TNHH Đường Khánh Hòa
Ủy viên Ban Thường Trực
Phó Chủ tịch HHMĐVN

 
3 Nguyễn Hải  Tổng Thư Ký HHMĐVN
 

 

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
1

Phạm Quốc Doanh

Chủ tịch HHMĐVN
2 Đỗ Thành Liêm
TGĐ Công ty TNHH Đường Khánh Hòa

 
Phó Chủ tịch HHMĐVN
3 Phạm Quang Vinh
PTGĐ Công ty CP Mía đường Cần Thơ

 
Ủy viên Ban Chấp hành
4 Tống Thông
PCT HĐQT TCT Mía đường II

 
Ủy viên Ban Chấp hành
5 Đặng Phú Quý
TV HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi
GĐ Công ty TM Toàn Phát

 
Ủy viên Ban Chấp hành
6 Nguyễn Thị Minh Thái
GĐ Công ty TNHH TPCN Minh Tâm

 
Ủy viên Ban Chấp hành
7 Trần Thị Thái
Lãnh đạo Công ty TNHH Kim Hà Việt

 
Ủy viên Ban Chấp hành
8 Trần Ngọc Hiếu
CT HĐQT Công ty CP Mía đường Bến Tre

 
Ủy viên Ban Chấp hành
9

Nguyễn Văn Bình
TGĐ Công ty CP Mía đường Sóc Trăng

Ủy viên Ban Chấp hành
10 Phạm Trương An
PCT HĐQT Công ty CP Mía đường La Ngà

 
Ủy viên Ban Chấp hành
11

Nguyễn Hồng Minh
TGĐ Cty CP Mía đường Sơn Dương

Ủy viên Ban Chấp hành
12

Lê Trung Thành
PCT HĐQT Công ty CP Mía đường Lam Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành
13

Nguyễn Bá Thành
TGĐ Công ty CP Mía đường Đăk Lăk

Ủy viên Ban Chấp hành
14

Phạm Hồng Dương

CT HĐQT Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

Ủy viên Ban Chấp hành

 

BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI
1 Nguyễn Xuân Thu
PTGĐ Tổng Công ty Mía đường II

 
Trưởng ban kiểm tra

 

---------------------------------------
Ban Quản trị Website HH

Các tin khác

Giá đường thế giới

London No 5
(19/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 356.60 +8.30 8690
Aug '10 352.30 +6.20 4645
Oct '10 353.00 +6.00 1087
Dec '10 359.50 +6.10 378
Mar '10 367.90 +6.10 161
New York No 11
(19/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 12.89 +0.24 86809
Jul '10 13.05 +0.20 38874
Oct '10 13.40 +0.17 25425
Mar '10 14.37 +0.20 16705
May '10 14.51 +0.20 3970
New York No 16
(19/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 24.80 +0.20 0
Jul '10 25.68 +0.43 1
Sep '10 25.62 +0.04 5
Nov '10 25.74 0 0
Jan '10 26.12 0 0

Thống kê truy cập

Online: 6 Lượt truy cập: 411483
Design by ISP