Tập huấn thực hiện quy chuẩn quốc gia chất lượng mía nguyên liệu tại Lam Sơn/ Thanh Hóa

Tập huấn thực hiện quy chuẩn quốc gia chất lượng mía nguyên liệu tại Lam Sơn/ Thanh Hóa

Ngày 03-04/04/2013, tại Nhà máy đường Lam Sơn thuộc Công ty CP Mía đường Lam Sơn, HHMĐVN phối hợp cùng Cục Chế biến TMNLTS & NM và được sự hỗ trợ của đơn vị đăng cai là Công ty CP Mía đường Lam Sơn đã tổ chức thành công lớp tập huấn Quy chuẩn quốc gia chất lượng mía nguyên liệu cho khu vực Miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Xem tiếp

Tập huấn thực hiện quy chuẩn quốc gia chất lượng mía nguyên liệu tại Vị Thanh/ Cần Thơ

Tập huấn thực hiện quy chuẩn quốc gia chất lượng mía nguyên liệu tại Vị Thanh/ Cần Thơ

Ngày 14-15/03/2013, tại Nhà máy đường Vị Thanh thuộc Công ty CP Mía đường Cần Thơ, HHMĐVN phối hợp cùng Cục Chế biến TMNLTS & NM và được sự hỗ trợ của đơn vị đăng cai là Công ty CP Mía đường Cần Thơ đã tổ chức thành công lớp tập huấn Quy chuẩn quốc gia chất lượng mía nguyên liệu cho khu vực Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Xem tiếp

Trang: 2/2 « 1  2

Giá đường thế giới

London No 5
(19/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 356.60 +8.30 8690
Aug '10 352.30 +6.20 4645
Oct '10 353.00 +6.00 1087
Dec '10 359.50 +6.10 378
Mar '10 367.90 +6.10 161
New York No 11
(19/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 12.89 +0.24 86809
Jul '10 13.05 +0.20 38874
Oct '10 13.40 +0.17 25425
Mar '10 14.37 +0.20 16705
May '10 14.51 +0.20 3970
New York No 16
(19/03/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 24.80 +0.20 0
Jul '10 25.68 +0.43 1
Sep '10 25.62 +0.04 5
Nov '10 25.74 0 0
Jan '10 26.12 0 0

Thống kê truy cập

Online: 5 Lượt truy cập: 411491
Design by ISP