Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang

Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang

- Công ty : Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang

- Địa chỉ : 160 Bác Ái , Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

- Điện thoại : 0683 888 039

- Email : bhsphanrang@bhs.vn

- Website : http://www.bhs.vn/

Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang tiền thân là Nhà máy Đường Tháp Chàm được xây dựng từ năm 1973 do công ty Nippon Koei (Nhật Bản) và Công ty Đường Việt Nam thực hiện. Sau khi cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước, ngày 01/01/2006 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, ngày 27/10/2015 Công ty trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và đến ngày 28/01/2016 đổi tên thành Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Phan Rang.

BHS Phan Rang chuyên sản xuất đường và tinh chế đường, nhằm cung cấp các sản phẩm đường trắng RS, đạt tiêu chuẩn đường trắng Việt Nam.

Công ty cũng đã đầu tư xây dựng các phân xưởng sản xuất các sản phẩm phụ từ đường và các phế phẩm trong sản xuất đường như: cồn thực phẩm và gaz CO2.

Tầm nhìn & chiến lược:

- Tăng cường xây dựng những chính sách đầu tư hỗ trợ bà con nông dân và nhiều giải pháp tích cực phấn đấu phát triển vùng nguyên liệu mía hơn 4.000 ha;

- Đẩy mạnh phát triển cơ giới vào sản xuất, trồng rải vụ,… và nhiều chính sách tối ưu khác nhằm khẳng định vị thế cạnh tranh của Công ty trong thời kỳ khó khăn và cạnh tranh khốc liệt của ngành mía đường hiện nay.

(Nguồn: Website Công ty)

 

 

 

Bản đồ
Hội viên khác

Giá đường thế giới

London No 5
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 360.50 -1.00 4180
May '10 360.60 -1.20 1616
Aug '10 363.40 -1.20 384
Oct '10 365.90 -1.60 69
Dec '10 371.00 -1.90 35
New York No 11
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 13.66 -0.11 63485
May '10 13.52 -0.10 27934
Jul '10 13.57 -0.11 14734
Oct '10 13.81 -0.09 3231
Mar '10 14.33 -0.09 1172
New York No 16
(15/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 27.00 +0.22 378
May '10 27.07 +0.13 12
Jul '10 27.03 +0.22 62
Sep '10 27.08 +0.07 0
Nov '10 27.01 -0.01 0

Thống kê truy cập

Online: 4 Lượt truy cập: 338162
Design by ISP