Công ty CP Mía Đường Sơn La

Công ty CP Mía Đường Sơn La

- Công ty : Công ty CP Mía Đường Sơn La

- Địa chỉ : Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

- Điện thoại : 0223.843274

- Email : sls.miaduongsonla@gmail.com

- Website : miaduongsonla.vn

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tiền thân là Nhà máy Đường Sơn La trực thuộc Nông trường quốc doanh Tô Hiệu Sơn La quản lý. Được khởi công xây dựng ngày 16/9/1995.

Ngày 22/4/1996 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-UB về việc thành lập Công ty Mía đường Sơn La trên cơ sở chuyển giao nhiệm vụ xây dựng Nhà máy đường của Nông trường Quốc doanh Tô Hiệu. Theo đó, Nhà máy đường Sơn La được đổi tên thành Công ty Mía đường Sơn La.

Ngày 12/8/1997 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-DNNN về việc quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Mía đường Sơn La trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2006 tình hình hoạt động sản xuất của Công ty kém hiệu quả có chiều hướng đi xuống và có nhiều khả năng phải phá sản.

Để tháo gỡ khó khăn cho Công ty Mía đường Sơn La, ngày 01/10/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc họp cùng với các Ban, ngành chức năng làm việc với Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp – Bộ Tài chính (DATC) để tìm ra các biện pháp giải quyết, hỗ trợ cho Công ty Mía đường Sơn La đủ điều kiện để chuyển đổi thành công ty cổ phần. Ngày 09/10/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã gửi Công văn số 2226/UBND-KTN trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

Ngày 04/4/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 419/TTg-NN về việc sắp xếp, đổi mới Công ty Mía đường Sơn La.

Đến ngày 26/11/2007 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2761/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cơ cấu tài chính và chuyển đổi sở hữu Công ty Mía đường Sơn La từ công ty Nhà nước sang công ty cổ phần.

Ngày 28/01/2008, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân – Trưởng Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã có văn bản số 220/UBND–KTTH về việc ủy quyền cho Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp chủ trì triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Ngày 01/02/2008 Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thành công. Công ty Mía đường Sơn La chính thức chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Việc chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần là bước ngoặt lớn cho sự phát triển đi lên của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La. Với sự sắp xếp lại tổ chức lao động, kết hợp với việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, cải tiến năng suất dây chuyền chế biến đường, từ một công ty kinh doanh thua lỗ triền miên đã trở thành một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả./.

(Nguồn: Website Công ty)

 

 

 

 

 

 

Bản đồ
Hội viên khác

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 132

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 134

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 136

Thống kê truy cập

Online: 8 Lượt truy cập: 659101
Design by ISP