Công ty Mía Đường Trà Vinh

Công ty Mía Đường Trà Vinh

- Công ty : Công ty Mía Đường Trà Vinh

- Địa chỉ : Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại : 074.3871.032/812

- Website : http://miaduongtravinh.orv.vn/

Bản đồ
Hội viên khác

Giá đường thế giới

London No 5
(23/04/2018)
Symbol Last Chg Vol
Aug '10 329.20 -13.20 10442
Oct '10 324.10 -11.10 2595
Dec '10 329.30 -10.30 915
Mar '10 335.60 -9.40 419
May '10 340.20 -8.60 165
New York No 11
(23/04/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 11.21 -0.43 47498
Jul '10 11.40 -0.47 88963
Oct '10 11.72 -0.41 29876
Mar '10 12.86 -0.43 14664
May '10 13.05 -0.38 4736
New York No 16
(23/04/2018)
Symbol Last Chg Vol
Jul '10 24.95 0 20
Sep '10 25.55 +0.03 6
Nov '10 25.75 0 0
Jan '10 26.00 0 0
Mar '10 26.00 0 0

Thống kê truy cập

Online: 8 Lượt truy cập: 446985
Design by ISP