Công ty Mía Đường Trà Vinh

Công ty Mía Đường Trà Vinh

- Công ty : Công ty Mía Đường Trà Vinh

- Địa chỉ : Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại : 074.3871.032/812

- Website : http://miaduongtravinh.orv.vn/

Bản đồ
Hội viên khác

Giá đường thế giới

London No 5
(13/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 363.90 +2.00 7291
May '10 363.60 +1.00 3045
Aug '10 367.20 -0.20 1275
Oct '10 370.60 -0.60 131
Dec '10 376.10 -1.00 172
New York No 11
(13/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 13.85 +0.08 69005
May '10 13.70 +0.01 30396
Jul '10 13.73 -0.02 15704
Oct '10 13.94 -0.06 6591
Mar '10 14.43 -0.12 2731
New York No 16
(13/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 26.79 -0.11 113
May '10 26.86 -0.14 10
Jul '10 26.88 -0.15 0
Sep '10 26.92 -0.20 0
Nov '10 26.98 0 0

Thống kê truy cập

Online: 9 Lượt truy cập: 336016
Design by ISP