Công ty TNHH MTV Tư vấn Thương mại Mía đường Lộc Hằng

Công ty TNHH MTV Tư vấn Thương mại Mía đường Lộc Hằng

- Công ty : Công ty TNHH MTV Tư vấn Thương mại Mía đường Lộc Hằng

- Địa chỉ : 9/2 Khu phố 1, Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

- Điện thoại : 0613 981513/ 0613 98

- Email : locbhsugar74@yahoo.com

Bản đồ
Hội viên khác

Giá đường thế giới

London No 5
(23/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 361.90 -1.00 4739
Aug '10 360.50 -1.50 1521
Oct '10 363.30 -2.00 398
Dec '10 368.70 -2.00 15
Mar '10 375.30 -2.40 3
New York No 11
(23/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 13.68 -0.03 44345
May '10 13.46 -0.12 58679
Jul '10 13.57 -0.10 17959
Oct '10 13.90 -0.10 9289
Mar '10 14.67 -0.09 4303
New York No 16
(23/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 25.49 -0.11 23
Jul '10 26.24 -0.01 1
Sep '10 26.62 -0.05 18
Nov '10 26.79 0 0
Jan '10 26.70 0 0

Thống kê truy cập

Online: 4 Lượt truy cập: 391337
Design by ISP