Hội mía đường Khánh Hòa

Hội mía đường Khánh Hòa

- Công ty : Hội mía đường Khánh Hòa

- Địa chỉ : Số 56, Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

- Email : phamvan.chuong@yahoo.com.vn

- Hội Mía đường Khánh Hòa là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các cá nhân, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ mía đường, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm, phòng chống rủi ro, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép bởi Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 15/12/2015.

- Phạm vi, lĩnh vực hoạt động:

      + Hội hoạt động trên phạm vi trong tỉnh, nhằm bảo vệ quyền lợi của Hội viên trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ mía đường.

     + Hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở NN & PTNT và các Sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ
Hội viên khác

Giá đường thế giới

London No 5
(23/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 361.90 -1.00 4739
Aug '10 360.50 -1.50 1521
Oct '10 363.30 -2.00 398
Dec '10 368.70 -2.00 15
Mar '10 375.30 -2.40 3
New York No 11
(23/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 13.68 -0.03 44345
May '10 13.46 -0.12 58679
Jul '10 13.57 -0.10 17959
Oct '10 13.90 -0.10 9289
Mar '10 14.67 -0.09 4303
New York No 16
(23/02/2018)
Symbol Last Chg Vol
May '10 25.49 -0.11 23
Jul '10 26.24 -0.01 1
Sep '10 26.62 -0.05 18
Nov '10 26.79 0 0
Jan '10 26.70 0 0

Thống kê truy cập

Online: 3 Lượt truy cập: 391332
Design by ISP