Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp của HHMĐVN với Cục Điều tra chống buôn lậu -Tổng cục Hải quan và Cục Kinh tế hợp tác phát triển nông thôn - Bộ NN & PTNT.

04-10-2017

Ngày 27/9/2017, tại Hội nghị tổng kết niên vụ 2016/17, Hiệp hội Mía - Đường Việt Nam đã thống nhất ký kết hai thỏa thuận với Cục Điều tra chống buôn lậu -Tổng cục Hải quan và Cục Kinh tế hợp tác phát triển nông thôn - Bộ NN & PTNT.

1. / Thỏa thuận về phối hợp về phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hằng giả mặt hàng đường với Cục Điều tra chống buôn lậu -Tổng cục Hải quan:

Mục đích phối hợp:

1.1. Tăng cường hiệu quả trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mặt hàng đường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; bảo vệ quyền và lơi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.

1.2. Phát hiện những sơ hở, thiếu sót về chính sách, pháp luật trong quản lý xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng đường để kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan có những điều chỉnh kịp thời.

1.3. Thông qua đánh giá, phân loại các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng đường để tạo điều kiện, ưu tiên cho các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật đồng thời kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp vi phạm.

1.4. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng đường./.

2./ Thỏa thuận phối hợp xây dựng thí điểm Hợp tác xã, hình thành mô hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với doanh nghiệp và đào tạo nghề lao động nông nghiệp trong ngành mía đường với Cục Kinh tế hợp tác phát triển nông thôn - Bộ NN & PTNT:

Mục tiêu:

2.1. Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X; Luật Hợp tác xã năm 2012.

2.2. Hình thành mô hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với doanh nghiệp tạo chuỗi giá trị trong ngành mía đường.

2.3. Xây dựng thí điểm mô hình hợp tác xã, hình thành mô hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân – Hợp tác xã – doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mía đường. Hỗ trợ nông dân dịch vụ khoa học công nghệ, đầu tư tài chính, vay vốn tín dụng và trình độ tay nghề để sản xuất mía nguyên liệu có năng suất, chất lượng cao, chi phí sản xuất thấp, giá thành hạ, tăng thu nhập cho người trồng mía.

2.4. Tổng kết đánh giá mô hình để làm cơ sở nhân rộng các hoạt động có hiệu quả, đồng thời làm cơ sở thực tiễn trong tham mưu, chỉ đạo và đề xuất xây dựng, điều chỉnh cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tế.

2.5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề và kiến thức cho lao động nông nghiệp trồng mía và cán bộ kỹ thuật quản lý ngành mía đường.

2.6. Hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính sách mô hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp; Chính sách phát triển hợp tác xã theo Luật năm 2012, đào tạo nghề lao động nông nghiệp.

2.7. Xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu về xây dựng phát triển hợp tác xã, đào tạo nghề lao động nông nghiệp giữa cơ quan quản lý Nhà nước – Hiệp hội – Doanh nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi ký kết:

 

------------

Ban Quản trị Website VPHH

 

 

Các tin khác

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 132

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 134

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 136

Thống kê truy cập

Online: 9 Lượt truy cập: 658623
Design by ISP